add wishlist add wishlist show wishlist add compare add compare show compare preloader
  • 0746166977
  • electro-marker-icon Romania
  • Monede
    • RON
    L/A

~ Actualizat 2024

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale P-Novelty Shop S.R.L. cu sediul in Jabar, Nr.99, 307081, Com.Boldur, având Codul Unic de Înregistrare RO43745859, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului gadgetry.ro.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

1. Dacă sunteți client al site-ului gadgetry.ro, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul gadgetry.ro; precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, P-Novelty Shop S.R.L. va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont.

2. Dacă sunteți vizitator al site-ului gadgetry.ro, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

1. Dacă sunteți client al site-ului gadgetry.ro, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi gadgetry.ro, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază comanda online încheiata între dumneavoastră și gadgetry.ro.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa aceste comenzi.

Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării comenzii online plasata cu gadgetry.ro.

pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă gadgetry.ro în contextul serviciilor si ale produselor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară.

Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea gadgetry.ro de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.

pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms, messenger) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de gadgetry.ro, prin intermediul site-ului.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

În plus, puteți să vă dezabonați prin trimiterea unui e-mail catre contact@gadgetry.ro .

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.

Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe site.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al gadgetry.ro de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.

Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

2. Dacă sunteți vizitator al site-ului gadgetry.ro, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms, messenger), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de gadgetry.ro, prin intermediul site-ului.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.

Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe site.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al gadgetry.ro de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.

Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3. Marketing prin SMS.

Atunci cand introduceti numarul dvs. de telefon la pagina de checkout, sau atunci cand va abonati prin formularul nostru de abonament sau printr-un cuvant cheie, sunteti de acord cu trimisul de notificari text (referioare la informatii despre comanda, momenteouri pentru cosul abandonat, cat si alte oferte).

Mesajele SMS nu vor depasi 10 pe lunar.

Daca doriti sa va dezabonati de la primirea mesajelor si a notificarilor SMS, raspundeti cu STOP la orice mesaj timis de la noi sau utilizati link-ul de dezabonare pe care vi l-am furnizat in oricare din measjele noastre.

Înțelegeți și sunteți de acord că metodele alternative de renunțare, precum utilizarea de cuvinte sau cereri alternative, nu vor fi considerate un mijloc rezonabil de a renunța.

Pentru orice intrebare sau ajutor, va rugam sa trimiteti HELP prin SMS la numarul de la care primiti mesajele. De asemenea, ne puteti contacta pentru mai multe informatii la contact@gadgetry.ro.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, gadgetry.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, gadgetry.ro va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de gadgetry.ro pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, gadgetry.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină gadgetry.ro în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, platforme pentru reclame, etc.), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

pentru administrarea site-ului;
în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către gadgetry.ro prin intermediul site-ului;
pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către gadgetry.ro pot fi transferate si in afara Romaniei.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către gadgetry.ro, conform celor descrise în prezentul document;

dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea gadgetry.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către gadgetry.roo a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;

Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, gadgetry.ro să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către gadgetry.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al gadgetry.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care gadgetry.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

VIII. Text Marketing și Notificări

Introducând numărul de telefon în finalizarea comenzii și inițializând o achiziție, abonându-vă prin formularul nostru de abonare sau un cuvânt cheie, sunteți de acord că vă putem trimite notificări text (pentru comanda dvs., inclusiv mementouri privind coșul abandonat) și oferte de marketing text. Mesajele de marketing text nu vor depăși 2 pe lună. Luați la cunoștință că consimțământul nu este o condiție pentru nicio achiziție.
Dacă doriți să vă dezabonați de la primirea de mesaje și notificări de marketing text, răspundeți cu STOP la orice mesaj mobil trimis de la noi sau utilizați linkul de dezabonare pe care vi l-am furnizat în oricare dintre mesajele noastre. Înțelegeți și sunteți de acord că metodele alternative de renunțare, cum ar fi folosirea de cuvinte sau solicitări alternative, nu vor fi considerate un mijloc rezonabil de renunțare. Se pot aplica tarife pentru mesaje și date.
Pentru orice întrebări, trimiteți un mesaj cu HELP la ​​numărul de la care ați primit mesajele. De asemenea, ne puteți contacta pentru mai multe informații. Dacă doriți să renunțați, vă rugăm să urmați procedurile de mai sus.”

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@gadgetry.ro.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://gadgetry.ro/pages/politica-cookies

Multumim pentru interesul acordat,
Echipa Gadgetry